Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học - Trung học cơ sở Tả Củ Tỷ 2

Bản Già-Bắc Hà- Lào Cai
913867101
thbangia@bacha. vn. edu